ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Văn phòng Viện
Điện thoại: 0243-827-3069
Fax: 0243-827-3070
Email: tchc@ria1.org


Ban quản trị trang web
Điện thoại: 0243-827-3069
Email: itc@ria1.org

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I
Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam


View Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE