THÔNG TIN CHUNG - Kết quả khai thác nguồn gen

Khai thác nguồn gen cá Chầy đất Spinibarbus hollandi Oshima, 1919 phục vụ phát triển bền vững[23/02/2016]

1. Tên nhiệm vụ:

Khai thác nguồn gen cá Chầy đất Spinibarbus hollandi Oshima, 1919 phục vụ phát triển bền vững

2. Mã số: NVQG-2010/07

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

(Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011)

4. Cấp quản lý: Nhà nước

5. Loại hình nhiệm vụ: Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước

6. Lĩnh vực: Nông nghiệp

7. Chủ nhiệm dự án: Mai Văn Nguyễn

8. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1

9. Mục tiêu:

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chầy đất phục vụ cho công tác lưu giữ, bảo tồn và tái tạo nguồn lợi.

- Tạo tiền đề cho việc khai thác nguồn gen phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Lượt xem: 955

Các tin khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE