THÔNG TIN CHUNG - Kết quả khai thác nguồn gen

Bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn gen cá anh vũ Semilabeo obscorus (Lin 1981)[23/02/2016]

 

1. Tên nhiệm vụ:

BẢO TỒN, TÁI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÁ ANH VŨ SEMILABEO OBSCORUS (LIN 1981)

2. Mã số: NVQG-2005

3. Thời gian thực hiện: 48 tháng

(Từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2008)

4. Cấp quản lý: Nhà nước

5. Kinh phí:

6. Loại hình nhiệm vụ: Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước

7. Lĩnh vực: Nông nghiệp

8. Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Hữu Ninh

9. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1

10. Mục tiêu:

- Phục hồi đàn cá Anh vũ để phục vụ sản xuất.

- Tạo đàn cá anh vũ bố mẹ gồm 600con, trong đó có 300con cá đực và 300con cá cái. Kích cỡ cá gồm 400con cỡ 500g-800g/con và 200con cỡ >800g/con. Số cá thành thục là 30con cá đực và 30con cá cái. Số cá tham gia đẻ được là 20con đực và 20con cái.

- Sản xuất nhân tạo được 10.000con cá giống cỡ >10g/con cung cấp cho nuôi thương phẩm.


Nguồn tin: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Lượt xem: 681

Các tin khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE