THÔNG TIN CHUNG - Tổ chức hệ thống

Nội dung website[03/11/2015]

- Tên của nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen và giống Thủy sản (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ Quỹ gen)

 1- Tổ chức hệ thống:

Mục này sẽ thể hiện thông tin về sơ đồ quản lý của nhiệm vụ với thông tin cho thấy đây là nhiệm vụ cấp nhà nước, trong đó Viện NCNT Thủy sản 1 đứng chủ trì nhiệm vụ. Dưới Viện NCNT Thủy sản 1 là 5 đơn vị ký nhánh theo đặc thù từng vùng miền, đối tượng... bao gồm (Trung tâm Quốc gia giống hải sản, Trung tâm Quốc gia going thủy sản nước ngọt miền Bắc, Viện Hải Sản, Viện NCNT Thủy sản 2, Viện NCNT Thủy sản 3)

 2- Khai thác nguồn gen

 Mục này sẽ nêu các thông tin liên quan cũng như kết quả nghiên cứu đối với các đối tượng thuộc nhiệm vụ Quỹ gen đã được khai thác trong những năm vừa qua như: Rầm Xanh, Anh vũ....

 3- Cơ sở dữ liệu:

 Mục này sẽ được chia thành các mục nhỏ để sau này quản lý các thông tin bao gồm: báo cáo tổng kết nhiệm vụ, báo cáo định kỳ các văn bản liên quan trong quá trình triển khai theo năm của nhiệm vụ

 4 - Danh sách các loài lưu giữ:

Mục này sẽ bao gồm các thông tin về loại lưu giữ như hôm trước trao đổi với Hải vì tong thể nhiệm vụ có 37 loài lưu giữ nên tốt nhất là quản lý theo từng đơn vị nhánh sau khi click vào đơn vị nhánh thì sẽ hiện ra danh mục các loài cụ thể của từng đơn vị. Khi click vào từng loài cụ thể thì sẽ hiện ra thông tin chi tiết tương tự như ở file thông tin về cá chép mà mình gửi Hải hôm trước (đối với các loài khác thì anh Khánh và anh Mưu sẽ liên lạc với các đơn vị để yêu cầu họ đưa thông tin chi tiết)

 5- Công trình công bố:

 Mục này là các bài báo đã đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước liên quan đến nhiệm vụ Quỹ gen ở định dạng PDF

Nguồn tin: Admin
Lượt xem: 1126

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE