DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯU GIỮ - NƯỚC MẶN LỢ

Cá Song dẹt (Epinephelus bleekeri Vailant, 1878)

 • 1. Thuộc nhóm:Nước mặn lợ
 • 2. Thuộc loài:Giống gốc, giống thuần, giống có giá trị kinh tế
 • 3. Tổ chức thực hiện:Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
 • 4. Tổ chức lưu giữ:Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
 • 5. Thông tin mô tả chung:

  1. Thông tin chung

  1.1. Tên loài và đặc điểm phân loại

  Ngành.................... Chordata

        Lớp.......................Pices

             Bộ....................Perciformes

                 Họ....................Serranidae

                      Giống....................Epinephelus

                          Loài....................Epinephelus bleekeri (Vaillant, 1877)

  - Tên khoa học: Epinephelus bleekeri

  - Tên tiếng Anh: Duskytail grouper

  - Tên tiếng Pháp: Mérou demideuil

  - Tên tiếng Tây ban nha: Mero medioluto

  - Tên tiếng Việt: Cá song dẹt, cá song chấm

  1.2.  Hình thái cấu tạo và phân bố

  1.2.1. Hình thái cấu tạo

  1.2.2. Phân bố

  1.3. Một số đặc điểm sinh học

  1.3.1 Đặc điểm dinh dưỡng

  1.3.2 Đặc điểm sinh trưởng và sinh sản

  1.4. Ảnh chụp hoặc hình vẽ về cá thể trưởng thành và cá thể khi còn nhỏ

   

  2. Bản đồ phân bố trong nước

  3. Cơ sở dữ liệu: Bao gồm cả văn bản và số hóa    

Các loài khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE