CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chầy đất Spinibarbus hollandi (Oshima, 1919) ương trong bể từ cá hương lên cá giống[23/02/2016]

  • Năm xuất bản:  2013
  • Tác giả:  Mai Văn Nguyễn, Võ Văn Bình, Nguyễn Hữu Ninh
  • Nhà xuất bản:  Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn
  • Số tạp chí:  Chuyên đề
  • Số trang:  4
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  80-83
  • ISBN:  1859-4581
  • Ngôn ngữ:  Việt nam
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE