CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Ước tính thông số di truyền của quần đàn rô phi vằn qua 6 thế hệ chọn giống sinh trưởng nhanh trong điều kiện nước lợ mặn[30/12/2016]

  • Năm xuất bản:  2015
  • Tác giả:  Ngô Phú Thỏa, Mai Văn Nguyễn, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Hữu Ninh
  • Nhà xuất bản:  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  • Số tạp chí:  273
  • Số trang:  5
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  115-119
  • ISBN:  1859-4581
  • Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE