CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Additive genetic and heterotic effects in a 4x4 complete diallel cross-population of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) reared in different water temperature environments in Northern Vietnam[05/01/2017]

  • Năm xuất bản:  2016
  • Tác giả:  Ngo Phu Thoa, Nguyen Huu Ninh, Nguyen Thi Hoa, Wayne Knibb, Nguyen Hong Diep, Nguyen Hong Nguyen
  • Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons Ltd.
  • Số tạp chí:  47
  • Số trang:  13
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  708-720
  • ISBN:  
  • Ngôn ngữ:  
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE