CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Măng (Elopichthys bambusa Richarson, 1844)[11/12/2017]

  • Năm xuất bản:  2017
  • Tác giả:  Võ Văn Bình, Phạm Văn Phong, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Anh Hiếu
  • Nhà xuất bản:  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Số tạp chí:  321
  • Số trang:  
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  124-128
  • ISBN:  
  • Ngôn ngữ:  
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE