THÔNG TIN CHUNG - Tổ chức hệ thống

Lịch sử phát triển Trung tâm [03/11/2015]

Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc tiền thân là Trại cá tỉnh Hải Dương, được thành lập với mục đích sản xuất giống một số đối tượng thủy sản nước ngọt truyền thống phục vụ nhu cầu của người nuôi trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển của xã hội, việc sử dụng các sản phẩm thủy sản ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu con giống có chất lượng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ người nuôi…cũng tăng theo. Chính vì những lý do đó, năm 2001 Chính phủ đã quyết định xây dựng và nâng cấp lên thành Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc, trực thuộc Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I theo Quyết định số 715/QĐ-BTS ngày 31/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Thủy ...

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE