DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯU GIỮ

Thuộc nhóm:
select
Thuộc loài:
select
Tổ chức thực hiện:
select
Tổ chức lưu giữ:
select
Liệt kê
STT Đối tượng Tổ chức thực hiện Tổ chức lưu giữ
1

Cá hồng vằn (Lutjanus sebae)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
2

Cá rô phi vằn O. niloticus dòng Philippine

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
3

Cá rô phi vằn O. niloticus dòng Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
4

Cá rai (Neolissochilus benasi)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
5

Cá song chanh E. malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
6

Vi Tảo Chaetoceros muelleri

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
7

Vi Tảo Chaetoceros calcitrans

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
8

Vi Tảo Isochrysis galbana

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
9

Vi Tảo Nannochoropsis oculata

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
10

Vi Tảo Thalassiosira pseudonana

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Hải Sản miền Bắc
11

Cá Mát (Onychostoma laticep)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
12

Cá măng Elopichthys bambusa (Richardson, 1844)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
13

Cá Hỏa Sinilabeo tonkinensis (Pellegrin & Chevey, 1936)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
14

Cá rô phi vằn Oreochromis niloticus dòng Đài Loan

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
15

Cá rô phi xanh O.aureus dòng Philipin

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
Đầu Trước 1 2 3 4 Sau Cuối 

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE