RESEARCH INSTITUTE FOR AQUACULTURE NO.1

(EN)1963-1977: Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt
1978: Đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản nội địa
1983: Chính phủ quyết định nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, tiền thân là Trạm Nghiên cứu cá nước ngọt, được thành lập từ năm 1963, với mục đích nghiên cứu phát triển kỹ thuật nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt và điều tra đánh giá nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt. Trong suốt hơn 50 năm tồn tại và phát triển, Viện đã trải qua nhiều chặng đường biến đổi, vượt qua nhiều khó khăn và ngày nay trở thành một Viện đa chức năng về lĩnh vực nghiên cứu- khuyến ngư- đào tạo trong nuôi trồng thủy sản và bảo vệ nguồn lợi.

Hiện nay, tổng số viên chức, lao động của Viện là 310 người chưa kể những lao động hợp đồng đang du học tại nước ngoài. Tống số viện chức hiện nay là 162 người. Đặc điểm nổi bật là lực lượng cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, có trình độ cao: 74 người có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ (chiếm 20%). Hơn 70,4% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên có thể giao dịch bằng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng anh) trong quan hệ công tác.

Trong quá trình phát triển, Viện luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm sát sao và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thuỷ sản và ngày nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là động lực mạnh mẽ giúp Viện vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển.
Mục tiêu phát triển của Viện là quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn nhằm xây dựng Viện thành một Viện nghiên cứu khoa học công nghệ công lập tự chủ hàng đầu trong ngành.

View Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

Project Leader

anh

Collaborating partners

anh anh anh anh anh

Web links