THÔNG TIN CHUNG - Kết quả khai thác nguồn gen

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chiên (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000)[23/02/2016]

1. Tên nhiệm vụ:

Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chiên (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000)

2. Mã số: NVQG-2011/19

3. Thời gian thực hiện: 36 tháng

(Từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2014)

4. Cấp quản lý: Nhà nước

5. Loại hình nhiệm vụ: Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước

6. Lĩnh vực: Nông nghiệp

7. Chủ nhiệm dự án: Võ Văn Bình

8. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1

9. Mục tiêu:

9.1. Mục tiêu lâu dài:

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chiên.

- Khai thác và phát triển nguồn gen cá Chiên làm cơ sở phát triển sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chiên cho một số tỉnh miền núi phía Bắc.

9.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng quy trình sản xuất giống cá Chiên.

- Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá Chiên.

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Lượt xem: 1032

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE