DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯU GIỮ - NƯỚC NGỌT

Thuộc nhóm:
select
Thuộc loài:
select
Tổ chức thực hiện:
select
Tổ chức lưu giữ:
select
Liệt kê
STT Đối tượng Tổ chức thực hiện Tổ chức lưu giữ
1

Nguồn gen cá Mát (Onychostoma laticep)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1
2

Cá măng Elopichthys bambusa (Richardson, 1844)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
3

Cá Hỏa Sinilabeo tonkinensis (Pellegrin & Chevey, 1936)

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
4

Cá rô phi vằn Oreochromis niloticus dòng Đài Loan

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
5

Cá rô phi xanh O.aureus dòng Philipin

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
6

Cá ngựa xám, cá me, cá say, hay cá trắm đen.

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
7

Cá trê vàng

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
8

Cá chép hồ Lắk

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
9

Cá còm chấm, cá nàng hai, cá thát lát hoa

Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3 Viện Nghiên cưu Nuôi trồng Thủy sản 3
10

Cá mè trắng Trung Quốc

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
11

Cá trê phi Clarias garienpinus

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
12

Cá chép kính Hungary

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
13

Cá chiên Bagarius yarrelli

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
14

Cá chạch sông Mastacembelus armatus

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc
15

Cá chầy đất Spinibarbus hollandi

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản Nước ngọt miền Bắc

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE