THÔNG TIN CHUNG - Kết quả khai thác nguồn gen

Khai thác nguồn gen Cá Rầm xanh (Sinilabeo lemassoni Bellegin & Chevey, 1932) phục vụ phát triển bền vững[23/02/2016]

1. Tên nhiệm vụ:

Khai thác nguồn gen Cá Rầm xanh (Sinilabeo lemassoni Bellegin & Chevey, 1932) phục vụ phát triển bền vững.

2. Mã số: NVQG-2010/06

3. Thời gian thực hiện: 24 tháng

(Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011)

4. Cấp quản lý: Nhà nước

5. Loại hình nhiệm vụ: Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

Thuộc: Nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà nước

6. Lĩnh vực: Nông nghiệp

7. Chủ nhiệm dự án: Lưu Quốc Trọng

8. Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu NTTS 1

9. Mục tiêu:

- Xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá Rầm xanh phục vụ lưu giữ, bảo tồn và tái tạo quần đàn.

- Tạo tiền đề cho việc khai thác nguồn gen phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Nguồn tin: Viện Nghiên cứu NTTS 1
Lượt xem: 1163

Các tin khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE