CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Ảnh hưởng của nhiệt độ và chế độ dinh dưỡng đến hiệu quả sản xuất cá chiên giống Bagarius rutilus (Ng & Kottelat, 2000)[23/02/2016]

  • Năm xuất bản:  2013
  • Tác giả:  Võ Văn Bình, Phạm Ngọc Tuyên, Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Hữu Ninh
  • Nhà xuất bản:  Tạp chí Nông nghiệp & phát tiển nông thôn
  • Số tạp chí:  Chuyên đề
  • Số trang:  7
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  89-95
  • ISBN:  1859-4581
  • Ngôn ngữ:  Việt nam
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE