CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Ảnh hưởng của mật độ đến tăng trưởng và tỷ lệ sống cá Chạch sông (Mastacembelus armatus) giai đoạn từ hương lên giống[11/12/2017]

  • Năm xuất bản:  2011
  • Tác giả:  Nguyễn Quang Đạt, Trần Đình Luân, Trần Anh Tuấn, Trương Tiến Hải
  • Nhà xuất bản:  Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
  • Số tạp chí:  6
  • Số trang:  
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  948-953
  • ISBN:  
  • Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE