CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Đặc điểm sinh học sinh sản của tôm mũ ni trắng (Thenus orientalis) ở vùng biển Nam trung Bộ. [11/12/2017]

  • Năm xuất bản:  2017
  • Tác giả:  Nguyễn Văn Hùng, Trần Thế Thanh Thi, Nguyễn Thị Thanh Thùy, 2017
  • Nhà xuất bản:  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  • Số tạp chí:  
  • Số trang:  
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  
  • ISBN:  
  • Ngôn ngữ:  
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE