CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Bước đầu nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và kích thích sinh sản nhân tạo cá chầy đất (Spinibarbus hollandi Oshima, 1919)[23/02/2016]

  • Năm xuất bản:  2013
  • Tác giả:  Mai Văn Nguyễn, Võ Văn Bình, Nguyễn Hữu Ninh
  • Nhà xuất bản:  Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn
  • Số tạp chí:  Chuyên đề
  • Số trang:  5
  • Trang (từ trang nào đến trang nào trong tạp chí): :  84-88
  • ISBN:  1859-4581
  • Ngôn ngữ:  Việt nam
  1. File bài báo đính kèm  

Các công trình khác

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

anh

CÁC ĐỐI TÁC

anh anh anh anh anh

LIÊN KẾT WEBSITE